Kunde selger lite brukt tømmerhenger:

16 tons Binderberger med X støttebein

10m kran Meseera

Hydraulisk navdrift

Oljepumpe, kjøler og aluminimumsstaker

Kontakt Nicolai Jakhelln på tlf 97 555 800 eller snj@jakhelln.as

Telefon: +47 61604760

  • Facebook Social Icon

© BioLand AS 2020