Vilkår og bruk for nettstedet til BioLand AS

 

Nettside: www.bioland.no

 

 

Vi og visse tredjepartstjenester kan hende bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier i alle våre tjenester.

 

Disse teknologiene brukes for det meste for stabilitets‑, sikkerhets‑, funksjonalitets‑, resultat‑ og annonseformål.

 

Du skal selv kunne blokkere, velge bort eller på annen måte administrere slike sporingsteknologier via dine nettleserinnstillinger eller andre kilder – men legg merke til at dette vil kunne påvirke negativt hvordan du opplever våre tjenester.

 

Vi bruker også cookies:

 

Session (Transient) cookies: These cookies are erased when you close your browser, and do not collect information from your computer. They typically store information in the form of a session identification that does not personally identify the user.

 

Persistent (Permanent or Stored) cookies: These cookies are stored on your hard drive until they expire (i.e. the are based on a set expiration date) or until you delete them. These cookies are used to collect identifying information about the user, such as Web surfing behavior or user preferences for a specific site.

Take a look at the table below to view which cookies Wix places on Wix sites:

Cookie name

Life span

Purpose

svSession

Permanent

Communication between site owner and visitor (Wix Chat)

hs

Session

Security

XSRF-TOKEN

Persistent cookie

Security

smSession

Two weeks

Identifies logged in site members

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of numbers and letters)

Permanent

Security

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of numbers and letters)

Permanent

Security

 

Nettstedet er underlagt og forholder seg til norsk lovgiving, herunder lovgivning om personvern og opphavsrett. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom BioLand og brukere av sidene, reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

Innholdet og tjenester på nettstedet, samt våre vilkår som beskrevet her, blir løpende oppdatert etter behov og kan når som helst endres av BioLand. Det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav.

 

BioLand og deres samarbeidspartnere eier rettighetene til all informasjon på hjemmesiden. Vi tar forbehold om feil i nettsiden. Dette gjelder produktopplysninger, men også all annen informasjon. Vi tar ikke ansvar for linker til eksterne bedrifter på hjemmesiden vår, og informasjon opplyst her. Dersom du ønsker å bruke bilder eller annet fra nettsiden vår, så henvend deg til oss på post@bioland.no. Dette gjelder også spørsmål i forbindelse med nettstedet og bruk av dette.