top of page

Biomacon pyrolyseovner

BIOMACON ble grunnlagt i 2003. Hovedkontoret ligger i Rehburg i Tyskland.

Biomasse som forbrennes i en ufullstendig forbrenningsprosess på høye temperaturer, uten eller med liten tilgang på oksygen, kalles for pyrolysering. Sluttproduktet er blant annet biokull som kan anvendes som jordforbedringsmiddel. Ved anvendelse i jord har biokull en stor klimaeffekt. En pyrolyseovn produserer også en del overskuddsvarme og er ideelt som tilleggsvarme til et fjernvarmenett.

Bioland var delleverandør av Oplandske Bioenergi sitt nye Biomacon pyrolyseanlegg på Rudshøgda som åpnet sommeren 2021.

C160-I frei.png
bottom of page