top of page

Lauber-EnergieNutzZentrale (L-ENZ)

Laubuer-tørker - allsidig tørking av bulklagring kombinert med en intelligent varmeutnyttelse.

L-ENZ fungerer i kombinasjon med spesialbygde og ventilerte krokflak eller permanente tørkebrønner, som et effektivt og kraftig system for tørking av faststoff som for eksempel flis, ved, korn, mais, høy og bioavfall. Tørkesystemet leveres klar for tilkobling med integrert kontrollrom og fleksibelt kontrollsystem. Komponenter av høy kvalitet som radialvifte, frekvensomformere og oppvarmingsteknologi er fullstendig installert. Den varme luften som genereres av L-ENZ presses gjennom fleksible luftslanger eller isolerte luftkanaler inn i ventilasjonsenheten og strømmer gjennom bulkmaterialet. Hele systemet er allsidig og kan tilpasses individuelt til forholdene på stedet, tilbyr fleksible tilkoblingsmuligheter og kan utvides modulært. Med LAUBER L-ENZ får du lite vedlikehold og svært effektivt komplett system fra en enkelt kilde. L-ENZ kan f. eks utnytte overskuddsvarme fra biogassanlegg, gassifiseringsanlegg, biovarmeanlegg og pyrolyseanlegg.

L-ENZ tørkesystem kan enten bygges som et innendørs- eller utendørsanlegg. Frisk luft suges inn og presses gjennom en vann-til-luft varmeveksleren. Den spesielle vifteutformingen gir et høyt trykk og har et lavere strømforbruk sammenlignet med fritt roterende radialvifter, som man finner i andre tørkesystemer. Systemet har en trykkoptimalisert konstruksjon på både vann- og luftsiden, og gir dermed lave driftskostnader. I gjennomsnitt kreves 1-3% elektrisk energi for å utnytte 100% termisk energi. F.eks når du bruker 300 kWh/t termisk energi, vil L-ENZ tørketrommelen fungere med 3 til maksimalt 9 kWh/t elektrisk energiforbruk avhengig av hvilket materiale som skal tørkes og hvilken vannstrøm og luftinnløpstemperatur tørketrommelen behandler.

bottom of page